Navigation

Moules

Marinière I vin blanc

16

Provençale I sauce tomate

16

Citron I ail I miel

17

Salsa de tomates I chili I coriandre

17

Madagascar I crème I poivre vert I brandy

18

Crème I ail I vin blanc

18

Fromage bleu

21

Pommes de terre Yukon Gold frites I mayonnaise

7.00
Top
Loading ...
Maestro S.V.P. 3615, Boulevard St-Laurent Montréal, Qc, H2X 1V5